dijous, 26 d’abril del 2012

VALORACIÓ DE LES MEVES PRÀCTIQUES


Després d’aquestos dos mesos realitzant les meves pràctiques a l’escola infantil, puc dir que estic molt satisfeta amb la feina que he realitzat fins al moment.
Des d’un primer moment m’he sentit acollida per tot l’equip educatiu en general, cosa que m’ha ajudat a evolucionar en la tasca com a docent dins l’aula.
El procés d’adaptació va ser molt positiu, ja que ràpidament vaig adaptar-me a la dinàmica de l’aula. Tot així, a les tres setmanes de la meva estància al centre, la meva tutora d’aula va marxar-se i, per tant, vaig sofrir un nou procés d’adaptació amb una altra tutora.
Aquest procés també va ser molt positiu, ja que no vaig tardar molt en adaptar-me a la nova forma de fer feina de la nova tutora d’aula. Tal vegada, aquest aspecte ha estat molt positiu per a mi, ja que he tingut l’oportunitat de conèixer la forma de treballar de dues tutores diferents amb el mateix grup classe.

Pel que fa als infants, vaig establir una relació molt bona des d’un primer moment amb tots ells. Tot el grup d’infants va acceptar la meva entrada a l’aula i vàrem connectar ràpidament.

Respecte a les famílies també he establert una relació positiva amb elles. Als moments d’acollida i d’acomiadament aprofito per a mantenir un contacte amb els familiars dels alumnes, i així, parlar sobre algun fet del dia o comentar qualsevol aspecte. A més, he tingut l’oportunitat d’assistir a una de les reunions de pares que la tutora d’aula va realitzar. A aquesta, vaig coparticipar amb la tutora, explicant a les famílies la programació que jo mateixa havia realitzat per a posar en pràctica durant el mes d’Abril a l’aula dels Còdols.

Si hagués d’escollir de nou el centre on realitzar les meves pràctiques, tornaria a escollir aquest centre, ja que estic molt contenta amb la feina que estic realitzant en ell. A la vegada que estic satisfeta de la relació que l’equip educatiu ha establert amb la meva companya i amb mi. Encara així, hi ha alguns aspectes que es podrien millorar, com per exemple, la nostra assistència a les reunions d’equip educatiu. La meva companya i jo tenim certesa de que per X motius la nostra presència a aquestes reunions no és de molt agrado per a l’equip directiu. Per aquest motiu encara no hem assistit a cap d’aquestes. Això potser un aspecte negatiu per a nosaltres, ja que presenciar aquestes reunions pot ser molt beneficiós per a nosaltres i podem aprendre molt de tot el que passa en elles.
A part d’això, no hi ha cap aspecte que consideri negatiu de les meves pràctiques a aquest centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada