dijous, 23 de febrer del 2012

PRIMERES IMPRESSIONS A LA MOTXILLA

 
EL MESTRE IDEAL

Per a mi, el mestre ideal seria aquell que serveix d’exemple per als seus alumnes. És a dir, una figura a imitar en tots els aspectes, exemplar per als infants.
Seria aquell que obri portes als seus alumnes, els ajudi i els motivi a aprendre, acompanyant-los i guiant-los al llarg del seu procés d’aprenentatge. Un mestre que estimuli als infants a construir el seu propi coneixement.
Un mestre ideal seria aquell que no només imparteix als seus alumnes coneixements i continguts teòrics, sinó que també els ensenya els valors de la vida. Aquell que forma als seus alumnes com a persones íntegres per a conviure socialment al nostre món.
Un altre aspecte important és que el mestre ideal ha de tenir molt en compte el treball en equip, ja que és una feina imprescindible per a fer endavant les tasques de la millor forma possible. De la mateixa manera, el diàleg és un fet importantíssim en la tasca com a docent, ja sigui entre l’equip educatiu, amb les famílies i amb el propi infant. Si no existeix un diàleg fluït entre aquestos, una mala comunicació impedirà realitzar la feina de forma adequada. 
A més, un bon mestre mai deixa d’actualitzar-se i de continuar formant-se en la seva professió. La tasca de docent és contínua i progressiva, mai podem deixar d’adquirir nous coneixements i aprenentatges. El mestre ideal no té por a caure en l’error, sinó que s’enfronta als problemes i interpreta aquests com una possibilitat d’aprenentatge, ja que de cada error es poden extreure molts aspectes de profit.
Quin tipus de mestre hi ha dins l’aula on estic? Semblances i diferències entre el perfil de mestre ideal que vares definir.
La mestra de l’aula on estic realitzant les pràctiques s’assembla moltíssim al perfil de mestre ideal que he definit amb anterioritat, ja que és una mestra que segueix una metodologia constructivista, al igual que tot el centre en general. Aquest aspecte és molt important, ja que tota l’escoleta en el seu conjunt treballa a partir de la mateixa metodologia, basant la seva feina en el treball en equip. Tots els membres de l’equip educatiu treballen de forma conjunta, cooperant i consensuat qualsevol aspecte a tractar dins l’escoleta. Aquesta forma de treballar és la que fa possible el bon funcionament del centre.
Dins l’aula on estic, la mestra s’estima molt als seus alumnes i fa de figura de referència per a ells, acompanyant-los i guiant-los al llarg del seu desenvolupament. La mestra respecta els ritmes d’aprenentatges dels alumnes, deixant-los construir el seu propi coneixements de forma autònoma.
Aquesta és una mestra que manté un contacte molt directe amb les famílies, ja que a l’hora de l’acollida i de l’acomiadament, aprofita qualsevol moment per a mantenir relació amb aquestos. He notat que, en general, manté una relació propera i cordial amb totes les famílies. Aquest aspecte és primordial per al correcte desenvolupament dels infants, ja que un diàleg fluït entre mestre i família permetrà detectar i tractar diferents aspectes del procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes.

Quin tipus de mestre vols ser?
El tipus de mestra que vull ser s’ajusta molt al que he definit més amunt com a mestre ideal. En resum, un mestre que faci de guia per als seus alumnes i els acompanyi al llarg de tot el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.
M’agradaria ser un mestre que ajudi als seus alumnes a construir el seu propi coneixement, respectant els ritmes d’aprenentatge de cadascun. A més, voldria ser un mestre que treballa en equip, col·laborant amb la resta d’equip educatiu del centre i no actuant individualment.
En conclusió, vull ser un mestre que posi en pràctica una metodologia basada en el diàleg, la participació, l’acompanyament..., però sobretot en l’afecte.

Ha evolucionat aquest concepte des del primer curs dels estudis de mestre? Com?
El meu concepte de mestre ideal sí ha evolucionat al llarg dels meus estudis com a mestra, ja que he adquirit nous aprenentatges i experiències que m’han fet modificar poc a poc aquest concepte.
A més, penso que aquest concepte mai és terminarà de completar, sinó que anirà evolucionant a mesura que les meves vivències vagin augmentat. Amb el dia a dia a les aules, els meus coneixements s’incrementaran i, per tant, el concepte de mestre que vull ser es modificarà permanentment.
Penso que això és molt positiu i realment necessari per a un mestre, ja que hem de tenir en compte que hem d’estar en formació permanent aprenent coses noves dia a dia, i no estancar-nos en la rutina. Un mestre aprendrà dels seus alumnes, dels companys, de les famílies... i de tot el que l’envolta en general.VALORACIÓ DE LES MEVES COMPETÈNCIES
En la professió docent és molt important la creació d’hàbits de treball sobre un mateix, hàbits que s’inicien amb l’autobservació i descoberta d’un mateix. Després de prendre’t algun temps per reflexionar, escriu dos comportaments, actitud o idees que valores positivament i dos que valores negativament de la teva manera de fer en relació a:
1.     Organitzar situacions d’aprenentatge
- Planificar activitats.
2.    Implicar als alumnes en els seus aprenentatges
- Provocar un aprenentatge significatiu.
- Fer partícips als alumnes de totes les situacions d’aprenentatge.
3.    Treballar en equip
- Propiciar situacions de diàleg.
- Consensuar cadascun dels aspectes a tractar en el treball conjunt.
4.    Participar en la gestió de l’escola
- Col·laborar en la confecció dels documents del centre.
5.    Informar i implicar als pares
- Establir relació directa amb les famílies.
- Realitzar reunions amb les famílies.
6.    Emprar les tecnologies de la informació
- Fer ús de les TIC com a font d’aprenentatge.
7.    Afrontar els dilemes i els problemes ètics de la professió
- Capacitat per a resoldre els conflictes.
- Fer que els problemes no es derivin a àmbits que no siguin el professional.
8.    Organitzar la pròpia formació continua
- Tenir expectatives respecte a la pròpia formació.

Amb això aconseguiràs un primer diagnòstic dels punts forts i febles del teu treball com a mestra/e i dels aprenentatges que cal que realitzis durant el Pràcticum.


LES MEVES PORS
a)    Anota 10 preguntes per fer-te una entrevista a tu mateix.
- Et sents preparada per a començar les pràctiques?
- Com ha estat la informació prèvia a les pràctiques donada per les tutores? 
- Per què vares escollir aquesta escoleta?
- Coneixes l’escoleta on realitzaràs les pràctiques?
- Quin tipus de dubtes tens?
- Quines pors sents?
- Amb quina edat tens preferència per a realitzar les pràctiques?
- Com creus que seran els infants amb els que treballaràs?
- Com creus que serà la teva tutora d’aula?
- Com t’imagines que funcionarà l’escoleta?

b)   Respon per escrit almenys les 3 preguntes que et semblin més complexes.
Et sents preparada per a començar les pràctiques?
Sí estic preparada per a començar les pràctiques, i amb moltes ganes de conèixer als infants amb els que vaig a treballar durant tot aquest temps. Ara estic amb il·lusió i curiositat per començar, per conèixer l’escoleta en general: als infants, a les famílies, a les meves companyes, etc., i per posar-me amb la feina.
Tinc una sensació d’incertesa, però a la vegada d’il·lusió i curiositat per saber què me depararà el futur a l’escoleta de pràctiques. Tinc confiança en que faré la meva tasca de la millor forma que sé, però tal vegada, sento una mica de por ja que aquesta serà la primera volta que treballaré amb infants.

 Coneixes l’escoleta on realitzaràs les pràctiques?
No, encara no he conegut el centre. Mai he estat en ell i, a més a més, he escoltat parlar molt poc d’aquest, potser degut a que és un centre molt nou, que només porta obert des del setembre de 2011.
Encara així, una companya va parlar-me d’ell, de la metodologia que portaven, de les instal·lacions, de l’equipo educatiu, etc.,  i em va agradar positivament de forma que vaig decidir escollir-ho per a realitzar les meves pràctiques.

Amb quina edat tens preferència per a realitzar les pràctiques?
Qualsevol edat d’infants m’agradaria per a realitzar les pràctiques, encara que pens0 que amb la classe dels més grans (2-3 anys) és amb la que es pot treballar de forma més dinàmica per a posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant els estudis. Per exemple, no es lo mateix posar en pràctica el projecte de l’aigua amb infants de 2-3 anys que amb els nadons, ja que amb aquestos últims haurem de pensar activitats més suaus i adaptades a aquesta edat.
Encara així, penso que potser profitós treballar amb qualsevol edat, ja que de tots aprendrem alguna cosa. Lo ideal seria poder treballar amb les tres classes d’infants: amb nadons, amb 1-2 anys i amb 2-3 anys, perquè així ens enriquirem de tots els infants.

c)    Què pots fer per resoldre la resta de preguntes?
El que hauré de fer per a contestar la resta de preguntes serà obrir-me a totes les experiències que vindran i aprofitar cada situació per aprendre i enriquir el meu aprenentatge. Estic segura que de cada situació viscuda a l’escoleta podré treure alguna cosa de profit, així com, que podré aprendre de les meves companyes, de les famílies, dels infants, i de les meves experiències personals.
Tinc molt clar que si me surt qualsevol tipus de dubte o qüestió no dubtaré en preguntar a les meves companyes, ja que val més preguntar i resoldre dubtes, que tenir el dubte i llavors actual malament. L’ objectiu de les pràctiques és viure el dia a dia de l’escoleta i formar-nos com a mestres, per tant, aquest aspecte és imprescindible per a fer possible el nostre aprenentatge.COM M’IMAGIN L’ESCOLA INFANTIL ON VAIG A FER PRÀCTIQUES?

Dibuixa com t’imagines el centre de practiques al que aniràs en breu


Quines coses, penses, el diferencien d’una escola 3-6?
Penso que la meva escoleta de pràctiques pot assemblar-se molt a una escola 3-6. Tal vegada, l’aspecte que destacaria en aquest moment és que aquesta primera tindrà espais condicionats per als nadons, que no serien necessaris a una escola 3-6. Pel que fa a la resta d’espais del centre, penso que poden assemblar-se molt, ja que hem tenir en compte que l’escola 3-6 ha de permetre una continuïtat en tots els aspectes, de les vivències a l’escoleta.

Com ha estat l’acollida? Què t’ha sorprès? Quines coses encara no has vist?
L’acolliment que he rebut a l’escoleta ha estat molt positiu. Tant la directora com les membres de l’equip educatiu m’han acollit amablement  i han fet que la meva benvinguda sigui el més fàcil possible per a mi.  M’ha agradat molt que des del primer moment que vaig entrar al centre, tot el personal de l’escoleta ha fet que jo em sentís com a una més d’elles, fent d’aquesta forma la meva tasca més agradable.  També agraeixo que la meva tutora d’aula i la directora, me varen deixar decidir lliurement en quins moments volia començar a participar, sense sentir pressió per part d’elles.
Per tant, puc dir que la primera impressió que he rebut del meu procés de pràctiques ha estat molt positiu.

CONTRAST A NIVELL INDIVIDUAL
Després de la teva primera setmana de practiques, què canviaries del teu dibuix? Per què?
Després d’haver estat a l’escoleta canviaria del meu dibuix els espais exteriors, ja que jo vaig dibuixar només una zona de pati i, en aquest cas, el centre compta amb més d’una zona.